Cases

Det drejer sig om en global IT-virksomhed, hvor der er 1400 ansatte. I lang tid har de levet efter en forældet vision og nogle forældede og ikke specifikke værdier.

Dette giver sig udslag i, at der i hverdagen mangler engagement om beslutninger fra ledernes side.

Virksomheden beslutter sig for, at finde frem til deres unikke og helt egen vision, værdier og mission.

Cherazz hjælper via analyser og samarbejde med direktøren og ledelsesteamet til, at finde virksomhedens helt egen unikke vision, deres værdigrundlag og mission. Dette sker på et strategisk niveau – der hvor vi er abstrakte og analyserende.

Herefter hjælper Cherazz virksomheden med at gøre visionen, værdierne og missionen helt konkrete og handlingsorienterede for direktøren og ledelsesteamet – efter parolen: ”walk the talk”. Med succes for øje, er det en nødvendighed, at hele virksomheden efterlever visionen, værdierne og missionen og det er det ledelsesteamet i praksis skal implementere.

Undervejs i dette forløb kommer det frem, at nogle af lederne føler, at deres råderum bliver indskrænket af den nye vision, værdier og mission.

Herefter hjælper Cherazz hver enkelt leder med, at forene deres individuelle holdninger, værdier og visioner til virksomhedens vision, således at hver enkelt leder finder sin mission i virksomheden – altså hver påtager sig sin del af opgaven, for at nå visionen.

Efter dette forløb er hele ledelseskoalitionen blevet styrket og er klar til, at føre visionen, værdierne og missionen ud i virksomheden. Dette kræver indsatser mht. kommunikationen/formidlingen og stiller krav til hvordan medarbejderne skal motiveres, for at de tilslutter sig virksomhedens grundværdier og dens eksistensgrundlag. Uden et engagement og en tilslutning fra medarbejderne, er det svært at videreføre virksomheden.

Derudover stiller virksomhedens ønske om en høj grad af effektivitet, store krav til ledernes formåen til, at skabe ”det gode team” og se hver enkelt medarbejders styrker og talenter og udnytte dem til fulde.

Cherazz er med på sidelinien under alt dette – via plenumtræning, train-the-trainer koncepter og enkeltvis sparring.

Herefter hjælper Cherazz virksomheden med at klargøre hvilke ressourcer den har brug for i de respektive afdelinger – for at nå sine mål – for at være en succesfuld virksomhed.

Cherazz sørger for at virksomheden får de nødvendige ressourcer tilført via samarbejdspartnere.

Evaluering:

Virksomheden fortalte, at det ikke havde været muligt uden Cherazz hjælp, at komme frem til deres unikke vision, værdigrundlag og mission. De kom omkring alting på en helt anden måde, end de selv var i stand til og samtidig satte processen gang i mange fremtidige strategiske overvejelser og tiltag.

Igennem samarbejdet med Cherazz gik virksomheden fra det helt abstrakte niveau til det helt konkrete niveau – fra de drømmelignende visioner til realiteternes virkelighed – og gjorde intentioner til handlinger! Dette ved et tæt samarbejde med Cherazz. Nu var der ikke længere tale om, at ”tingene ikke blev gjort” eller, at de forhindringer de mødte ikke kunne klares pga. individuelle begrænsende holdninger fra ledernes side, eller at medarbejderne ikke blev motiveret til, at følge virksomhedens mål – nu skete det ”bare”.

Virksomheden fortæller også, at det var svært for ledelsesteamet at kigge på virksomheden ovenfra og tilsikre at alle de nødvendige ressourcer blev tilført – især med udgangspunkt i, at de arbejder i virksomheden til dagligt og at de derfor godt kunne blive ”farvet lidt” i deres holdninger.

CHERAZZ - Taking business to a higher level

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!