Salgspsykologi uddannelse.

KEA logo_dk

Salgspsykologi og grundlæggende salg

 v/Cherazz i samarbejde med KEA: Københavns Erhvervsakademi, 10 ECTS point

Man on the mountain copy

Fagmodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg er et akademifag på 10 ECTS point og hentet fra Akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Ud- dannelse. Fagmodulet afsluttes med en eksamen.

 

Med faget Salgspsykologi og grundlæggende salg får du indblik i salgsstrategier og forskellige kundeadfærd. Faget er valgfrit modul på akademiuddannelsen i International handel og markedsføring.

En uddannelse i Salgspsykologi og grundlæggende salg giver dig forståelse for forskellige kundetyper og argumentationsteknikker, der hjælper dine salgsresultater godt på vej.

Ingen kunder, ingen forretning. Mange kunder, mere forretning. Mange kunder og gode kunder, endnu mere forretning. Mange kunder, gode kunder og succesfulde sælgere, bedst mulig forretning.

Faget Salgspsykologi og grundlæggende salg giver dig indsigt i, hvordan du med tillidsskabende kommunikation og stram tidsprioritering bedre forstår dine kunder – og øger dit salg.

Du får finpudset og målrettet din salgs pitch og salgsegenskaber for at skabe endnu bedre resultater.

 

Du lærer blandt andet om:

Persontyper og adfærds forståelse, salgs- og kommunikationsstrategier, argumentationsteknikker samt planlægning og prioritering.

Relevante jobfunktioner:

Salgsleder (vær med og lær finesserne og måden at støtte op omkring dine sælgere på), sælger, Key account manager, Marketing manager, salgsassistent og kundeservice.

Dit udbytte af faget Salgspsykologi:

En efteruddannelse i salgspsykologi gør dig i stand til at håndtere forskellige kundeadfærd og de mange kundetyper, du kommer i berøring med via dit job. Du får kendskab til argumentationsteknikker og salgsstrategier, der kan give dine salgsresultater et boost.

I løbet af uddannelsen lærer du at aflæse din kunde gennem viden om personlig udvikling, profilanalyse og personlige egenskaber samt de forskellige adfærdsmodeller og kundemotiver. Du får også̊ evnerne til at skabe tillid gennem både verbal og nonverbal kommunikation.

Faget stiller skarpt på nøglebegreber som planlægning og prioritering samt på emner som stress og stress håndtering. Du får desuden en række kommunikationsværktøjer, der vil vise sig værdifulde for både dig og dine kunder.

Eksamensform:

Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt max 8 normale sider (8 x 2400 tegn inkl. Mellemrum). Kurset foregår over 8 dage inkl. eksamen. Projektet indgår i bedømmelsen med 25 %. Ekstern censur.

Formål:

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellige kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå̊ bedre salgsresultater.

Deltagelse i faget vil give den studerende forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere sin tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet.

Kursus indhold:

 • DISC personprofil og personlig adfærd
 • Person profiler og team analyse
 • Personlig adfærd
 • Personlig udvikling
 • Præsentationsfremmende læring
 • Adfærdsmodeller – konsument og B-t-B
 • Identifikation af kundemotiver og – mål
 • Verbal og nonverbal kommunikation – aktiv lytning
 • Salgs- og kommunikationsstrategier
 • Argumentationsteknikker
 • Kommunikationsværktøjer
 • Konflikthåndtering
 • Planlægning og tid
 • Struktur og effektivitet
 • Stresshåndtering

Læringsmål – du skal have viden og forståelse for:

 • Udviklingsbaseret viden om centrale metoder og modeller inden for salg og salgs- kommunikation
 • Praksis og centralt anvendt teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber, der er vigtige i salgsarbejdet
 • Praksis om, hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke kunderne
 • Hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i salgs- arbejdet
 • Egne styrker og svagheder i salgssammenhæng ud fra person- profilanalyse
 • De to centrale begreber – positiv og negativ stress

Færdigheder – du skal kunne:

 • Arbejde kundeorienteret og anvende centrale metoder og redskaber fra salgspsykologien, herunder vurdere kropssprog, stemmeføring og forståelse for købemotiver
 • Læse, forstå̊ og vurdere relevante og dagligdags problemstillinger i forhold til kundens forventninger og adfærd

SVU berettigelse:

Kurset er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget – find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

Afholdelsesform:

Kurset afholdes med undervisning i plenum og med udgangspunkt i tilhørende bog.

Lokation:

Uddannelserne afholdes in-house hos jer eller i KEA´s lokaler i Hellerup (Frederikkevej 8, DK-2900 Hellerup).

Datoer:

11., 12. Og 13. september, 21. Og 22. september samt 2. Og 3. oktober samt eksamen 20. oktober.

Adgangskravene til kurset:

Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Tilmelding:

Tilmelding kan gøres ved at sende mail til: maria.smaerup@cherazz.com eller ringe på mobil: +45 3155 8436.

Afbestilling:

Ved afbestilling beregner vi et gebyr på 15 % af den samlede pris. Ved afbestilling senere end 2 måneder før kursusstart refunderes 50 %.

 

Investering:

Salgspsykologi og grundlæggende salg, 8 dage i alt,                 DKK 23.600,- ekskl. moms per person

Refusion fra SVU styrelsen op til per person:                                 DKK 8.810,24

(Refusionen tilfalder virksomheden)

 

Prisen inkluderer:

Frokost, kaffe/te, vand, morgenmad, lækkerier og bogen: “Salg og salgspsykologi” af Mette Hald og Mette Risgaard Olsen 2010.

Uddannelsen er oprettet under loven om åbne uddannelser, og i samarbejde med KEA, hvilket betyder en mulighed for lønrefusion på op til DKK 4663,50 per person, når personen opfylder kravene hertil, samt er fuldtidsansat og bruger 8 timer om ugen i 8,6 uger til at færdiggøre uddannelsen. For at opnå fuld refusion, kræves det at den studerende deltager på alle undervisningsdage, laver en projektopgave, samt går til eksamen.

 

Investeringen er eksklusiv moms og udgifter for hotel, transport og forplejning for Cherazz´s konsulenter udover ovennævnte ting, der er inkluderet.

Cherazz fakturerer betaling up front før start af processen med betalingsfrist indeværende måned. I tilfælde af andet arbejde andetsteds i samme område (ved coaching), bliver kørsel det billigere.

 

Samlet Proces:

 • Foranalyse hos jer (Møde med sælgerne og salgschef)
 • Udførelse af 8,6 dages undervisning inklusiv virksomhedsspecifik eksamensopgave, eksamen ved ekstern censor samt eksamensbevis på 10 ECTS point.
 • Sparring til salgschef løbende samt indsigt i indholdet sælgerne går igennem.

Inspiration:

Dit firma (skal udfyldes)

Dit navn (skal udfyldes)

Din adresse (skal udfyldes)

Dit postnummer (skal udfyldes)

Tlf (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Ønsker du mødet skal være: (skal udfyldes)

Emne (skal udfyldes)

Din besked (skal udfyldes)

CHERAZZ - Taking business to a higher level

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!