Inspiration

Inspiration:

Strategi i vindervirksomheder [Strategy in winning companies]

Jørgen Lægaard og Mikael Vest

Fokus på strategier [Focus on strategies]

Robert S. Kaplan & David P. Norton

Good to Great

Jim Collins

Skabt til success [Made for business]

James C. Collins & Jerry I. Porras

Blue Ocean Strategy

W. Chan Kim & Renee Mauborgne

Jyske Bank på det blå ocean [Jyske Bank on the blue ocean]

Jørgen Lægaard & Poul Kristian Mourtisen

Strategiudvikling [Strategy development]

Lars Bo Hansen

Strategi som dogmer [Strategy as dogma]

Lars Bo Hansen

Exploring Corporate Strategy

Gerry Johnson & Kevan Scholes

Corporate Religion

Jesper Kunde

Det vigtigste først [The most important first]

Stephen R. Covey

7 gode vaner [7 good habits]

Stephen R. Covey

Den 8. vane [The 8th habit]

Stephen R. Covey

Ubegrænset Kraft [Unlimited force]

Anthony Robbins

Organisationsfilosofi [Organisation philosophy]

Ole Fogh Kirkeby

Coaching

Sofia Manning

Coaching på jobbet [Coaching on the job]

John Whitmore

Forny dig selv [Renew yourself]

Wayne W. Dyer

Befri dig selv [Free yourself]

Wayne W. Dyer

Konflikthåndtering [Conflict management]

Tina Monberg

Tør du kysse frøen [Do you dare to kiss the frog]

Finn van Hauen, Bjarne Kastberg & Arlene Soden

Værdier på jobbet [Values in the job]

Finn van Hauen, Bjarne Kastberg, Mette Denager, Egil Hjertager & Karin Hjertaker

Managing by values

Blanchard Ó Conner

Den femte disciplin [The fifth disciplin]

Peter M. Senge

Tændt [On]

Roger Dow & Susan Cook

Vejen til personlig succes [The road to personal success]

John Evan-Jones

Essens [Essence]

A.H. Almaas

I spidsen for forandringer [In the lead for change]

John P. Kotter

Nuets kraft [The power of the present]

Eckhart Tolle

Følelsesmæssig intelligens lederskab [Sensitive intelligence leadership]

Daniel Goleman, Richard Boyatis & Annie McKee

Enneagrammet [The Enneagramme]

Helene Kongsbach

CHERAZZ - Taking business to a higher level

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!