Værdier og livssyn

VORES VÆRDIER

Vi arbejder alle ud fra koncernens to værdier: ordentlig og forretningsorienteret.At være ordentlig betyder for os, at vi er ærlige, empatiske, engagerede, respektfulde og gode til at kommunikere med hinanden og de mennesker vi møder i vores fag.
At være forretningsorienteret betyder for os, at vi er professionelle og at vi gør en forskel for vores kunder, samarbejdspartnere, den enkelte person i rådgivning samt for hinanden, samtidig med at vi er jordnære.

VORES LIVSSYN OG VÆRDI TIL JER:

1. Intellektuelt

Den primære værdi i Cherazz er forretningsforståelse og optimering af Jeres indtjening; alt sammen med det formål, at finde bedst mulig vej for Jer, til at lave bedre forretningsresultater.
Vi holder hvad vi lover.
Vi jagter succes og at I når Jeres højeste niveau.

2. Læring

I disse kaotiske årtier handler det ikke alene om, at have de ydre omstændigheder, som påvirker organisationers resultater, under kontrol. Det handler også om, at finde de indre ressourcer i et lærende og udfordrende marked, som altid betinger nye indsigter og nye læringer.
Vi tror på, at læring er en forudsætning for vækst.
Vi går efter, at lære og forbedre konstant hvor det giver værdi.

3. Fysisk

Tænk på individet som virksomheden og find ud af, hvilken benzin Jeres virksomhed har brug for, for at fungere optimalt. At træne i at være excellent, betinger blandt andet, at de rette ressourcer, kompetencer, beslutninger og handlinger er tilstede til enhver tid.
Vi giver Jer de rette ressourcer, viden samt facilitering.
Vi garanterer Jer konceptet og processen som giver succes.

4. Følelsesmæssigt

I en verden med hurtig forandring og globalisering; voksende krav til os som individer og virksomheder; mange flere strukturer og standarder, er det et krav, at ledelsen sikrer de optimale resultater, hvor individuelle mål, organisatoriske mål, vision, mission og værdierne hænger sammen.
Vi tror på, at hjertet og passionen skal være med Jer for at sikre succes.
Vi sikrer Jer, at arbejdet som leder og medarbejdere ikke kun er et job, men Jeres missioner.

CHERAZZ - Taking business to a higher level

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!